Premiär!


Välkommen till Alingsås konstförenings nya hemsida!

Sidan är inte riktigt klar ännu. Vi behöver putsa en del på utseende och navigering med mera.

Eventuellt kommer vi också att lägga till innehåll från de två tidigare versionerna av hemsidan så att vi får en historik över åren som föreningen haft en hemsida.