Om


Föreningen idag

Alingsås konstförening vill väcka, underhålla och sprida intresset för och kunskapen om konst. Här hittar du våra stadgar.

Vi erbjuder konstcaféer med intressanta föredrag om konst och konstnärer. Vi arrangerar egna konstutställningar och gör resor till konstutställningar, konstmuseer och arkitektoniskt intressanta byggnader. Dessutom köper vi in konst som vi lottar ut i ett årligt medlemslotteri.

Vi informerar om vår verksamhet på vår hemsida, på våra Facebook- och Instagramkonton samt i utskick till våra medlemmar. Du kan också hitta information om vår verksamhet i annonser, pressreleaser och referat i lokalpressen samt hos Alingsås Kommun.

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås och vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i våra arrangemang och verksamhet. Vi är medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Föreningens historia

Redan år 1942 startade konstintresserade innevånare i staden Alingsås konstförening. Initiativtagarna var ledande personer i staden, som med hjälp av ”inbjudarlistor” samlade 230 alingsåsare som var intresserade av att starta en konstförening.

Vid ett förberedande möte den 26 mars utsåg man tre personer att skriva stadgar och föreslå styrelseledamöter.
”Doktor Axelson och Direktör Weiss förslag, att det bör anordnas lämpliga föreläsningar i konst i en blivande konstförening, gillades av de närvarande.”

Den 18 april höll man det första sammanträdet.
”Borgmästare Bror Brandt öppnade mötet och hälsade kvällens föredragshållare, Professor Sten Karling och allmänheten välkomna. Professor Karling höll ett intressant föredrag med skioptikonbilder.
Styrelsen bestod av: Doktor Arne Axelson, borgmästare Bror Brandt, försäljningschef Georg Dahlquist, kyrkoadjunkt Thorsten Levenstam, bankdirektör Arnold Levin, musikdirektör Thorsten Rantzén och försäljningschef Stig Siöstedt.
Styrelsesuppleanter blevo: Fru Vivan Hedborg-Falk, fru Anna Segerfors samt konditor Herbert Schelin.

Ett av Alingsås Konstförenings uppdrag var att ordna konstutställningar. Den första ägde rum 29 november till 6 december 1942 i Stadshotellets festsal. 21 konstnärer var representerade på utställningen med sammanlagt ett 80-tal målningar, pasteller och teckningar. Cirka 600 personer besökte utställningen.

Antalet medlemmar under första året var drygt 300 personer. Årsavgiften för enskild medlem var 5 kr.

Detta var början på en lång historia. När föreningen grundades var syftet att ge medlemmar och andra intresserade möjlighet att under trevliga sociala former lära sig mer om konst. Det målet har föreningen fortfarande. Efter mer än 80 år är föreningen fortfarande livaktig och ”anordnar lämpliga föreläsningar” och konstutställningar i samma anda som de första styrelseledamöterna förordade.

Under 2000-talet har vi under en lång följd av år haft våra konstutställningar på Stampens kvarn under sommarmånaderna. Dessa utställningar upphörde under pandemin. Dels på grund av restriktionerna, dels för att de var alltför krävande för många utställare och besökare samt för föreningen som arrangör.

November 2021 gjorde vi comeback med en mycket uppskattad utställning med Christin Björk på Nolhaga Slott.
Augusti 2022 fick vi möjlighet att använda den gamla prästgården, Brunnshusallén 5, för vår konstutställning. En utmärkt utställningslokal i ett plan och med bra ljus. Här återkommer vi med en utställning i september 2023.