Program hösten 2018

Strandverket

KONSTRESA TILL MARSTRAND
Tid: Lördagen 15 september.
Avresa sker från Alingsås station kl. 9.00 för besök på Strandverket konsthall (på bilden ovan), Marstrand.
Busskaffe med kaka. Vi får guidning kl. 11.00 av dels en utställning om artitektur av Gert Wingårdh, bl.a. mottagare av Kasper Salinpriset fem gånger, och dels av The Painter, en utställning bestående av sex konstnärer, där färgen är det gemensamma meningsbärande intresset.
Härefter äter vi lunch kl. 13.00 på Villa Maritim.
Hemkomst ca 16.30.
Kostnad 410 kronor som betalas i bussen.
Första anmälningsdag 27 augusti. Anmälan senast den 10 september görs till Ingrid Gustafsson tel. 0322-64 80 50 eller Ingrid Liljedahl tel. 0322-175 93 / 070 366 49 86

KONSTKAFÉ
Lördag 29 september klockan 15.00 i Equmeniakyrkans storstuga.
The Nature of Time. Naturens tid. Föredrag av konstnären Hanna Streefkerk om att naturen behöver vår omsorg. Förr lagade man sina strumpor när det gick hål på dem. Det kan översättas till natuen som kan behöva lagas.
Kaffe med kaka serveras. Lotteri.

KONSTKAFÉ
Lördag 27 oktober kl. 15.00 i Equmeniakyrkans storstuga.
Andreas Siesing från Bukowskis, Göteborg, håller föredrag om modernt konstglas.
Kaffe med kaka. Lotteri.
Det lottas även ut ett antal konstverk bland gamla och nya medlemmar som besökte Konstföreningens utställningar på Stampens Kvarn.

KONSTRESA TILL ABECITA KONSTMUSEUM, BORÅS
Torsdag 1 november.
Vi åker kl. 9.00 från Alingsås station till Borås där vi besöker Abecita konstmuseum, med kaffe och guidad tur på museet.
Lunch äter vi kl. 13.00 på Textilmuseet, där vi också får guidning av museet och utställningen ”Ull för livet”.
Beräknad hemkomst ca 17.00.
Kostnad 530 kronor som betalas i bussen.
Första anmälningsdag den 27 augusti. Anmälan senast den 25 oktober görs till Ingrid Gustafsson tel 0322-648050 eller Ingrid Liljedahl tel. 0322-175 93 / 070 366 49 86.

ÅRSMÖTE
Lördag 24 november kl. 15.00 i Equmeniakyrans storstuga.
Årsmötesförhandlingar. Dragning i konstlotteriet och även i lotteriet för värvande av nya medlemmar.
Föredrag av Anna-Brita Wahlström som berättar om Konstnären Helene Schjerfbeck under rubriken ”Och ingen vet hurudan jag är”.
Därefter serveras landgång, dryck, kaffe och kaka till ett pris av 120 kr.
Anmälan om förtäring senast måndag 19 november till Anita Brink tel. 0322-105 70 eller Ingrid Gustafsson tel. 0322-64 80 50

VINSTUTLÄMNING
Lördag 1 december i Equmeniakyrkan (Pelarsalen).
Presentaton av årets vinster kl. 12.30 med utlämning kl.13.00. Vinnarna meddelas särskilt om lokal och klockslag.
Intresserade medlemmar är också välkommna.

,