Årsmöte 11 mars 2023


Alingsås Konstförening höll årsmöte den 11 mars 2023.

Ett 50-tal medlemmar närvarade och Hans-Olov Andersson höll i ordförandeklubban. Dagordningen följdes — ekonomin redovisades, val av styrelse och funktionärer genomfördes.

Lennart Skoglund höll ett intressant föredrag om olika konsttekniker. Mötet avslutades med fika och lotteri. Ingrid Gustavsson vann tavla av Axel Olson

,