Konstcafé 9 september 2023 – referat


Höstens första konstcafé den 9 september visade sig vara en härlig höstdag med värme och strålande sol. Trots detta kom ett sextiotal medlemmar för att lyssna på Eva Wilms som höll ett mycket intressant och inspirerande föredrag under rubriken ”Mitt målande liv”. Eva Wilms är både bildkonstnär och dekorationsmålare.

Bilden ovan: Jag lyssnar tempera/blyerts inköpt av Svenska kyrkan med placering i Caroli kyrka Borås.

Båda målningarna ovan har titeln Barnen och framtiden.

Eva är bland annat utbildad på HDK, Domens målarskola och Gerleborgsskolan. Hon är representerad i konstmuseer, kommuner, landsting, Statens kulturråd och har även deltagit på Liljevachs vårsalong och fått fina recensioner.

Över Evas konst vilar något ödesmättat och känsligt. Hennes bilder föreställer ofta barn ute i naturen och hela atmosfären förmedlar en förnimmelse av utsatthet och ensamhet. Eva målar i tempera/blyerts, ibland med inslag av guld.

Eva har också en kvalificerad yrkesutbildning i äldre måleritekniker och design och utför utsmyckningar, restaureringsarbeten, muralmålningar, teater- och filmdekorer.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 5_Rakel-Gronlund-819x1024.jpg

Rakel Grönlund vann en glasskål av Sofia Bergman i dagens konstlotteri.

Referat: Ulla Ferro

,