Referat från årsmötet 9 mars 2024

Ljusskulptur hos Nordea i Göteborg

Vid årsmötet valdes Thorvald Freiholtz till ordförande för föreningen på ett år. Styrelsen fick också två nya medlemmar – Anna Mighetto och Katarina Korsback.

Efter årsmötet föreläste Hanna Lidström, arkitekt om olika aspekter av arkitektens arbete. Hanna är uppvuxen under den kommunistiska tiden i Polen, kom till Sverige och utbildade sig till arkitekt på Chalmers i Göteborg, där hon öppnade ett eget arkitektkontor 1988. Hon framhöll värdet i att skapa en respektfull och lyhörd atmosfär i kontakter med medarbetare och samarbetsparterners som en viktig del i arbetet.

Arkitektkontorets huvudsakliga verksamhet omfattade arkitektoniska helhetslösningar med särskild hänsyn till gestaltning, funktion, teknik, ekonomi och design.

Hanna berättade bl a om uppdraget med ombyggnaden av NK:s fastighet i olika etapper. Hon beskrev hur man lyckats lösa olika problem som uppstått och visade bilder på hur det slutligen gestaltade sig. Vi fick även en uppfattning om framtida utveckling/påbyggnad av fastigheten genom utförda skisser.  

Kontoret utförde även skisser och planer för kv. Johannas utveckling nära Brunnsparken.

För kv. Guldet, Lilla Bommen gjordes planlösningar och profilering av företagens lokaler med specialritade inredningar, textilier och möbler.

Ett stort projekt var Landvetters flygplats med framtida utveckling av terminalbyggnaden, ökning av kapacitet och anpassning till nya internationella regleringar. Senare tillkom nybyggnad av gate 18 med inredning för Novias Lounge, SAS kontor, kundcenter, bar, butiker och incheckningsdisk. Utbyggnad av transithallen mellan gate 19 och 20 med passpoliskurar och anpassning till Schengen.

I kv. Nordstan, Östra Hamngatan 16, projekterades huvudkontoret för Nordea bank, Statens servicecenter m fl företag i och med att fastigheten övertogs av Eklandia. Ljusskulpturen på bilden högst upp finns i Nordeas kontor.

Kontoret har även arbetat med Stena Metalls huvudkontor i Göteborg i flera etapper.

Numera är Hanna pensionerad och bosatt här i Alingsås.

Chatarina Ljungberg vann en vacker skål i keramik.

Text & bilder: Ulla Ferro

,