Startsida

Något om föreningen

Alingsås Konstförening vill främja konstintresset och ge sina medlemmar och andra intresserade möjligheter att under trevliga sociala former få kunskap om konst och konstnärer av igår och idag.

Vi erbjuder intressanta föredrag, konstutställningsbesök, resor med besök på museèr och arkitektoniskt intressanta byggnader.

Konstföreningen anordnar dessutom egna utställningar på Stampens Kvarn med inbjudna konstnärer.

 

Förutom genom vår hemsida och i medlemmarnas informationsblad kan Du hitta uppgifter om verksamheten i annonser, pressrelease och referat i ortens tidningar,

samt via Alingsås Kommun.

 

Våra medlemsförmåner

Som medlem deltar Du i föreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av konst

som dels köpts in från utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer.

Medlemmar som besökt utställningarna på Stampens Kvarn och skrivit på lottlistan, deltar även i utlottning av verk, skänkta av de utställande konstnärerna.

 

Välkommen som medlem i Alingsås Konstförening: Se Kontakter och Stadgar

Nästa aktivitet

 

Program för våren 2018

kommer i början av januari.

Med post och här på Hemsidan.

 

 

 

 

 

Vinster och vinnare konstlotteriet 2017

 

Historik

Redan år 1942 startades Alingsås Konstförening av konstintresserade innevånare.

De framsynta Alingsåsarna var ledande personer, som med hjälp av ”inbjudarlistor” samlade 230 alingsåsare som var intresserade av att starta en konstförening.

Den 26 mars hölls ett förberedande möte där tre personer utsågs att skriva stadgar och föreslå styrelseledamöter.

”Doktor Axelson och Direktör Weiss förslag, att det bör anordnas lämpliga föreläsningar i konst i en blivande konstförening, gillades av de närvarande.”

 

Den 18 april hölls det första sammanträdet.

”Borgmästare Bror Brandt öppnade mötet och hälsade kvällens föredragshållare, Professor Sten Karling och allmänheten välkomna. Professor Karling höll ett intressant föredrag med skioptikonbilder.”

Styrelsen bestod av: Doktor Arne Axelson, borgmästare Bror Brandt, försäljningschef Georg Dahlquist, kyrkoadjunkt Thorsten Levenstam, bankdirektör Arnold Levin, musikdirektör Thorsten Rantzén och försäljningschef Stig Siöstedt.

Styrelsesuppleanter blevo:Fru Vivan Hedborg-Falk, fru Anna Segerfors samt konditor Herbert Schelin.

 

Ett av Alingsås Konstförenings uppdrag var att ordna konstutställningar.

Den först ägde rum 29 november - 6 december 1942 i Stadshotellets festsal.

På utställningen var 21 konstnärer representerade med ett 80-tal målningar, pasteller och teckningar.

Utställningen besöktes av ca 600 personer.

Antalet medlemmar under första året var drygt 300 personer.

Årsavgiften för enskild medlem var 5 kr.

 

Detta var början på en lång historia. Fortfarande efter 75 år är föreningen livaktig och ”anordnar lämpliga föreläsningar” och konstutställningar i samma anda som de första styrelseledamöter förordade.

Stampens Kvarn sommaren 2017

Carina Håkansson, ordförande i Alingsås Hembygdsförening

hälsade alla välkomna och förklarade 2017 års utställningar

öppnade. Duon "King Edward" underhöll traditionsenligt med vacker musik.

Denise Wiberg visar sina färgsprakande tavlor och keramikföremål på entrèplan. Det är första gången hon ställer

ut i Alingsås som dock är en välkänd plats för henne.

Två akvareller av Per-Olof Netterblad

"Koppen" respektive "Grinden".

Stampens Kvarn Utställningar Period 2

Lennart Skoglund från Alingsås Konstförenings styrelse, hälsade välkommen till andra upplagan av 2017 års utställningar på Stampens Kvarn. Han presenterade konstnärerna som delar på utrymmet på övre plan, Katarina Fornell och Helena Backmark. De är båda mycket uppskattade och välkända i Alingsås även om de inte längre bor i staden.

Katarina Fornell. med Sommar en målning i akryl-

Katarina och hennes far Bengt Mörck var de första utställarna i Stampens Kvarn år 2001.

De tre konstnärer som ställer ut under första perioden,

Maria Lager, Per-Olof Netterblad och Denise Wiberg presenterades av Carina Håkansson

Högst upp i Kvarnen delar Maria Lager och Per-Olof Netterblad på utrymmet.

För Maria Lager är det inte första gången hon ställer ut på Stampens Kvarn, hon är en väl känd och uppskattad Alingsås

konstnär. Däremot är det premiär för Per-Olof Netterblad att ställa ut i Alingsås.

Två kuber med akrylmålningar "Vid huset" och "In och ut i tid och rum" samt två större målningar "Se in se ut 1" och

"Se in se ut 2" av Maria Lager.

En ny konstnär får vi stifta bekanskap med på bottenplan i Kvarnen. Golooba Kaabi, bördig från Uganda, numera bosatt i Borås, visar sina färgsprakande konstverk. Alla hans bilder handlar om vatten, bristen på vatten och det mödosamma arbetet för kvinnor och barn att hämta vatten och att bära det i dunkar långa vägar. Allt överskott från utställningen går till ett dammprojekt i en liten by i Uganda.

Helena Backmark.med två av hennes verk. Tallört blandteknik och Mina vänner i akryl.

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås

Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet.

alingsås konstförening