Startsida

alingsås konstförening

Något om föreningen

Alingsås Konstförening vill främja konstintresset och ge sina medlemmar och andra intresserade möjligheter att under trevliga sociala former få kunskap om konst och konstnärer av igår och idag.

Vi erbjuder intressanta föredrag, konstutställningsbesök, resor med besök på museèr och arkitektoniskt intressanta byggnader.

Konstföreningen anordnar dessutom egna utställningar på Stampens Kvarn med inbjudna konstnärer.

 

Förutom genom vår hemsida och i medlemmarnas informationsblad kan Du hitta uppgifter om verksamheten i annonser, pressrelease och referat i ortens tidningar,

samt via Alingsås Kommun.

 

Våra medlemsförmåner

Som medlem deltar Du i föreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av konst

som dels köpts in från utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer.

Medlemmar som besökt utställningarna på Stampens Kvarn och skrivit på lottlistan, deltar även i utlottning av verk, skänkta av de utställande konstnärerna.

 

Välkommen som medlem i Alingsås Konstförening: Se Kontakter och Stadgar

Nästa aktivitet

 

Konstutställningar på

Stampens Kvarn

Lördagar och söndagar

Period 1: 2/6 -15/7

Period 2: 21/7-26/8

.

Höstens program kommer i

augusti 2018, med post och

här på hemsidan.

 

 

 

Vinster och vinnare konstlotteriet 2017

 

2018. Årets andra utställning på Stampens Kvarn.

En minnesutställning med konstnärerna Bengt Mörck och

Stanley Helin.På invigningen deltog Bengt Mörcks döttrar

Katarina Fornell och Maria Mörck och två av Stanley Helins

söner, Patrik Gunnar Helin och Henrik Helin

2018 Invigning av årets första utställningar på Stampens Kvarn

Hembygdsföreningens ordförande Carina Håkansson och

Konstföreningens Lennart Skoglund hälsade alla välkomna.

På nedre plan presenterar keramiker Susanne Kullman sina alster tillsammans med smeden Thomas Blomgren som visar sina verk,bland annat i form av bord, stolar och ljusstakar.

 

Vårens konstresa till Sliperiet i Borgvik och Rackstads-

museet bjöd på både ny och äldre konst av hög kvalité. Den

äldsta byggnaden, Sliperiet är en ombyggd industrilokal från

tidigt 1900-tal. En unik plats att presentera ny konst på.

Rackstadsmuseet anses vara ett av landets vackraste.

Konstkafé mars 2018 Lovisa Törnsten från Bukowskis

höll ett intressant föredrag om konstnären John Bauer och hans hustru Ester Ellqvist. Båda omkom i en tragisk olycka

på Vättern för 100 år sedan.

Årsmötet 2017 Alingsås Konstförening firar 75 år

Mingel med bubbel och tilltugg för att fira!

Lotterna på den utlottade tavlan hade strykande åtgång.

 

På nedre plan visar Caroline Walker, konstnär och bildlärare från Lidköping, akvareller. Hon tycker om att berätta en historia med sina bilder.

Skön sommarmusik bjöd Gunnel Nordqvist, dragspel och Kaj Sigurdson, gitarr på. Publiken var med på noterna och det

blev lite allsång, bl.a. den traditionella Kvarnvisan under ledning

av Ingela Florin.

På översta våningen finns konstnärerna Wally Berg, akvareller och krita, Pernilla Holmberg, akvareller, och Elisabeth Hilling som visar silkscreentryck på textil och papper.

De står framför tre av Elisabeths verk.

Konstkafé april 2018 Andreas Siesing mångårig

medarbetare på Bukowskis berättade om sitt arbete med att

ta fram uppgifter om möbler från perioden 1949-1970.

Möbler, välkända av många, men inte dokumenterade med

uppgifter om vem som skapat dem.

Konskafé februari 2018 Ordförande Christina Valhjalt tackade

Ida Gudmundsson för fina inblickar i paret Fûrstenbergs liv och verksamhet och deras betydelse för konsten och inte minst för

tidens konstnärer.

Den välkände Alingsåsbon, Gunno Fransson, underhöll med

vacker pianomusik medan medlemmarna lät sig väl smaka.

Anna-Brita Wahlström, tidigare ordförande i Konstföreningen,

berättade om "myterna, naturen, drömmarna, mystiken och de

inre världarna i symbolismens stämningsfulla bildvärld".

Här tillsammans med vice ordförande Gunnel Landaeus som höll i dagens möte.

Historik

Redan år 1942 startades Alingsås Konstförening av konstintresserade innevånare.

De framsynta Alingsåsarna var ledande personer, som med hjälp av ”inbjudarlistor” samlade 230 alingsåsare som var intresserade av att starta en konstförening.

Den 26 mars hölls ett förberedande möte där tre personer utsågs att skriva stadgar och föreslå styrelseledamöter.

”Doktor Axelson och Direktör Weiss förslag, att det bör anordnas lämpliga föreläsningar i konst i en blivande konstförening, gillades av de närvarande.”

 

Den 18 april hölls det första sammanträdet.

”Borgmästare Bror Brandt öppnade mötet och hälsade kvällens föredragshållare, Professor Sten Karling och allmänheten välkomna. Professor Karling höll ett intressant föredrag med skioptikonbilder.”

Styrelsen bestod av: Doktor Arne Axelson, borgmästare Bror Brandt, försäljningschef Georg Dahlquist, kyrkoadjunkt Thorsten Levenstam, bankdirektör Arnold Levin, musikdirektör Thorsten Rantzén och försäljningschef Stig Siöstedt.

Styrelsesuppleanter blevo:Fru Vivan Hedborg-Falk, fru Anna Segerfors samt konditor Herbert Schelin.

 

Ett av Alingsås Konstförenings uppdrag var att ordna konstutställningar.

Den först ägde rum 29 november - 6 december 1942 i Stadshotellets festsal.

På utställningen var 21 konstnärer representerade med ett 80-tal målningar, pasteller och teckningar.

Utställningen besöktes av ca 600 personer.

Antalet medlemmar under första året var drygt 300 personer.

Årsavgiften för enskild medlem var 5 kr.

 

Detta var början på en lång historia. Fortfarande efter 76 år är föreningen livaktig och ”anordnar lämpliga föreläsningar” och konstutställningar i samma anda som de första styrelseledamöter förordade.

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås

Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet.