Startsida

alingsås konstförening

Något om föreningen

Alingsås Konstförening vill främja konstintresset och ge sina medlemmar och andra intresserade möjligheter

att under trevliga sociala former få kunskap om konst och konstnärer av igår och idag.

Vi erbjuder intressanta föredrag, konstutställningsbesök, resor med besök på museèr och arkitektoniskt intressanta byggnader.

Konstföreningen anordnar dessutom egna utställningar på Stampens Kvarn med inbjudna konstnärer.

 

Förutom genom vår hemsida och i medlemmarnas informationsblad kan Du hitta uppgifter om verksamheten

i annonser, pressrelease och referat i ortens tidningar, samt via Alingsås Kommun.

 

Våra medlemsförmåner

Som medlem deltar Du i föreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av konst som dels köpts in från utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer.

Medlemmar som besökt utställningarna på Stampens Kvarn och skrivit på lottlistan, deltar även i utlottning

av verk, skänkta av de utställande konstnärerna.

 

Välkommen som medlem i Alingsås Konstförening: Se Kontakter  och Stadgar 

Klicka på bild för större format

Nästa aktivitet

 

 

Konskafé lördag 2 mars

kl 15.00 i Equmeniakyrkans

storstuga.

 

 

 

 

Vinster och vinnare i  konstlotteriet 2018

 

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås

Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet.